Regulamentul Magazinului

REGULAMENTUL MAGAZINULUI

valabil din 23.07.2021

 

Regulamentul magazinului Primagran

 1. DEFINIȚII
 2. DATELE DE CONTACT
 3. DEPUNEREA COMENZII
 4. COSTUL COMENZII
 5. PLĂȚILE
 6. REALIZAREA COMENZII
 7. RETRAGEREA DIN CONTRACT
 8. RETRAGERE DIN CONTRACT - EXCLUZIUNI
 9. RECLAMAȚII
 10. METODE EXTRAJUDICIARE DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR ȘI DE SOLUȚIONARE A REVENDICĂRILOR
 11. DATELE PERSONALE
 12. CERINȚELE TEHNICE
 13. HOTĂRÂRILE FINALE
 14. MODEL DE FORMULAR PENTRU RETRAGEREA DIN CONTRACT

Magazinul online primagran.ro respectă drepturile consumatorilor și ale antreprenorilor cu drepturi de consumator. Consumatorul sau antreprenorul cu drepturi de consumator nu poate renunța la drepturile care îi sunt conferite prin Legea privind drepturile consumatorilor. Prevederile contractelor mai puțin favorabile consumatorului sau antreprenorului cu drepturi de consumator decât prevederile Legii privind drepturile consumatorilor sunt nevalabile, iar în locul acestora se aplică dispozițiile Legii privind drepturile consumatorilor. Prin urmare, prevederile acestui Regulament nu sunt menite să excludă sau să limiteze orice drepturi ale consumatorilor și antreprenorilor cu drepturi de consumator care le sunt conferite de legislația în vigoare, iar eventualele îndoieli ar trebui explicate în favoarea consumatorului sau a antreprenorului cu drepturi de consumator. În cazul oricărei neconcordanțe a dispozițiilor prezentului Regulament cu dispozițiile de mai sus, aceste prevederi vor prevala și trebuie aplicate.

§ 1 Definiții

 1. Zile lucrătoare - zile de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.
 2. Consumator - Cumpărător care este consumator în sensul Codului civil.
 3. Antreprenor cu drepturi de consumator - un Cumpărător care este o persoană fizică și încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, dacă conținutul acestui contract arată că nu are un caracter profesional pentru acea persoană, rezultând în special din subiectul activității sale comerciale.
 4. Cont de utilizator - gratuit, reglementat de un regulament separat, disponibil în Magazin. Este funcția Magazinului (serviciul) care permite Cumpărătorului să configureze un cont de utilizator individual în Magazin. (Accesați Regulamentul Contului Utilizatorului)
 5. Cumpărător - orice entitate care face achiziții în Magazin.
 6. Regulament - acest regulament.
 7. Magazin - magazinul online „Primagran” administrat de vânzător pe adresa primagran.ro
 8. Vânzător – Primagran societate cu răspundere limitată, cu sediul în ul. Żuławki 15 C, 82-103 Stegna, Polonia, înscrisă în Registrul Curții Naționale - registrul antreprenorilor de către Judecătoria Gdańsk-Północ din Gdańsk, Divizia Comercială VII, sub numărul KRS: 0000367567, CUI: 9571039974, COD REGON: 221041203, număr de înregistrare BDO: 000150841, cu un capital social de 500.000,00 PLN.

§ 2 Contact

 1. Adresa poștală: Primagran Sp z o.o., Żuławki 15C, 82-103 Stegna, Polonia.
 2. Adresa de retur: Depozit Primagran, Tczewska 24, 83-000 Pruszcz Gdański, Polonia.
 3. Adresa de e-mail: [email protected]
 4. Număr de telefon+40371700150

§ 3 Plasarea unei comenzi

 1. Pentru a face cumpărături în Magazin (încheierea unui contract de vânzare), în primul rând, trebuie să adăugați mărfurile în coș.
 2. Apoi Cumpărătorul selectează metoda de livrare a bunurilor, metoda de plată a comenzii și furnizează, de asemenea, datele sale (inclusiv adresa de livrare a comenzii).
 3. Atunci când Cumpărătorul confirmă conținutul comenzii și acceptă conținutul Regulamentului, se încheie un contract de vânzare între Cumpărător și Vânzător în condițiile specificate în Regulament, sub rezerva alineatului 4 pentru cazurile în care Cumpărătorul a ales să plătească în avans pentru comanda plasată.
 4. În cazul în care Cumpărătorul a decis să plătească în avans pentru comandă, contractul de vânzare va fi încheiat cu condiția ca această comandă să fie plătită în termenul specificat în § 5 din Regulament. După depășirea acestui termen, comanda va fi anulată.
 5. Vânzătorul va furniza Cumpărătorului o confirmare a încheierii contractului de vânzare într-un termen rezonabil de la încheierea acestuia, cel târziu la livrarea bunurilor.
 6. Cumpărătorul poate efectua achiziții utilizând Contul de utilizator sau evitând crearea unui Cont de utilizator, furnizând datele sale în formularul de comandă din Magazin.
 7. În cazul Cumpărătorului, care este și Întreprinzător, executarea comenzii este posibilă numai dacă în formularul de comandă este introdus un număr de TVA activ sau un număr de TVA UE (VIES).

§ 4 Costul comenzii

 1. Prețurile indicate în magazin sunt prețuri brute, adică includ TVA.
 2. Prețul total al comenzii se compune din prețul bunurilor și costul livrării bunurilor indicate în Magazin.

§ 5 Plata

 1. Cumpărătorul poate plăti bunurile cumpărate în Magazin, în funcție de metoda de plată selectată la efectuarea comenzii:

a) prin transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului,

b) prin intermediul platformei de plată PayU - selectând această metodă, acceptați: „Reglementările unei singure tranzacții de plată PayU”

c) prin plata în ramburs la livrare.

 1. În cazul în care Cumpărătorul a ales metoda de plată menționată la alineatul 1 lit. a) trebuie să plătească comanda în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare.
 2. Vânzătorul informează că, datorită specificității metodei de plată menționate la alineatul 1 lit. b) efectuarea plății în acest mod este posibilă numai imediat după plasarea comenzii.
 3. În cazul în care Cumpărătorul a ales metoda de plată menționată la alineatul (1) litera (c) și valoarea totală a comenzii depășește echivalentul a 500 EUR Vânzătorul își rezervă dreptul de a se abține de la executarea acesteia. În acest caz, Vânzătorul informează imediat Cumpărătorul cu privire la suspendarea executării comenzii.

§ 6 Realizarea comenzii

  1. Bunurile cumpărate din Magazin sunt livrate prin intermediul unei companii de curierat, de la depozitul vânzătorului situat în Polonia.
  2. Termenul de realizare a comenzii este de până la 7 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care a fost indicată o perioadă mai scurtă în Magazin. În cazul în care Cumpărătorul plasează o comandă pentru mai mult de 3 bucăți de chiuvete, timpul de îndeplinire a comenzii poate fi prelungit, dar nu mai mult de 14 zile lucrătoare.
  3. Data finalizării comenzii se calculează de la data contractului de vânzare, sub rezerva paragrafului 5.
  4. Dacă comanda se compune din mai multe produse, termenul întregii comenzi corespunde datei de livrare a produsului cu cel mai lung timp de livrare.
  5. În cazul în care Cumpărătorul a decis să efectueze plata menționată la § 5 sec. 1 lit. a) și b), implementarea comenzii va începe după ce Vânzătorul primește plata pentru bunurile achiziționate.
  6. Bunurile sunt livrate pe teritoriul României.
  7. Vânzătorul este obligat să livreze marfa fără defecte. Prevederea descrisă în fraza precedentă nu se aplică mărfurilor marcate în Magazin ca mărfuri de categoria B, în cazul cărora un defect dat a constituit baza unei reduceri a prețului de vânzare.
  8. După plasarea comenzii, Vânzătorul poate:

a) cere Cumpărătorului completarea unui chestionar sau

b) trimite Cumpărătorului pe adresa de e-mail și/sau numărul de telefon al Cumpărătorului furnizat la efectuarea comenzii, o invitație la finalizarea sondajului pentru a examina opinia Cumpărătorului privind tranzacția cu Vânzătorul, pe care Cumpărătorul îl poate completa, dar nu este obligat să o facă.

§ 7 Retragerea din contract

(Acest drept este acordat numai Consumatorului, iar de la 1 ianuarie 2021 și contractelor încheiate de la acea dată cu Antreprenorul cu drepturi de consumator)

 1. Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator are dreptul de a se retrage din contractul cu Vânzătorul prin intermediul Magazinului, respectând prevederile de la § 8, alineatul 1 al Regulamentului, în termen de 30 de zile, fără a furniza un anumit motiv.
 2. Termenul de a se retrage din contract este de 30 de zile din ziua:

a) când Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator a primit bunurile sau când un terț care nu a fost transportator, dar a fost indicat de Consumator sau Antreprenorul cu drepturi de consumator, a recepționat bunurile.

b) când Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator a primit ultimele bunuri sau când un terț care nu a fost transportator, dar a fost indicat de Consumator sau Antreprenorul cu drepturi de consumator, a recepționat ultimele bunuri în cazul unui contract care necesita transferarea proprietății mai multor bunuri care au fost livrate separat.

 1. Pentru ca Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator să își exercite dreptul de a se retrage din contract, acesta trebuie să informeze Vânzătorul despre decizia de a se retrage din contract (scrisoare trimisă prin poștă sau prin e-mail) folosind datele prevăzute la § 2 din Regulament.
 2. Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator poate folosi modelul de formular de retragere care se găsește la sfârșitul Regulamentului, dar nu este obligatoriu.
 3. Pentru a respecta termenul de retragere din contract, este suficient ca Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator să trimită informațiile cu privire la exercitarea dreptului său de a se retrage din contract înainte de termenul de retragere din contract.
 4. În cazul retragerii din contractul încheiat, Vânzătorul restituie Consumatorului sau Antreprenorului cu drepturi de consumator toate plățile primite de la acesta, inclusiv costurile livrării bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de Consumator/Antreprenorul cu drepturi de consumator, alta decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de Vânzător). Rambursarea se va face imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Vânzătorul a fost informat cu privire la decizia Consumatorului sau Antreprenorului cu drepturi de consumator privind retragerea din contract, sub rezerva alineatului 9.
 5. Rambursarea va fi efectuată de Vânzător în contul bancar furnizat de Consumator/Antreprenorul cu drepturi de consumator. În orice caz, Consumatorul/Antreprenorul cu drepturi de consumator nu va suporta nicio taxă în legătură cu această declarație.
 6. Vânzătorul poate aștepta cu rambursarea până la primirea mărfii sau până când i se furnizează dovada returnării acesteia, oricare dată ar fi prima.
 7. Vânzătorul cere să se returneze bunurile la următoarea adresă: Depozit Primagran, Tczewska 24, 83-000 Pruszcz Gdański, Polonia, imediat ce este posibil, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Consumatorul/Antreprenorul cu drepturi de consumator a informat Vânzătorul despre retragerea din contractul de vânzare. Termenul limită este respectat dacă Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator trimite bunurile înainte de termenul de 14 zile.
 8. Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator suportă costurile directe ale returnării bunurilor.
 9. Dacă bunurile, datorită naturii acestora (de exemplu, datorită dimensiunilor) nu pot fi returnate prin poștă obișnuită, Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator va trebui să suporte costurile returnării bunurilor. Valoarea acestor costuri este estimată la 14,99 Euro.
 10. Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator este responsabil numai pentru scăderea valorii bunurilor rezultată din utilizarea acestora într-un mod diferit decât era necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.
 11. În plus, Vânzătorul informează că la livrarea bunurilor către Consumator sau Antreprenorul cu drepturi de consumator sau recepționarea acestora de către Cumpărător/Antreprenor - Cumpărătorul suportă riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a bunurilor și este responsabil pentru bunuri din acel moment.
 12. În conformitate cu secțiunea 13, Vânzătorul recomandă ca mărfurile returnate, datorită naturii lor, să fie securizate corespunzător pe perioada transportului către Vânzător.
 13. În cazul în care bunurile returnate sunt deteriorate în etapa de trimitere a acestora înapoi la Vânzător de către Consumator sau de către Întreprinzătorul care are drepturile consumatorului, Vânzătorul informează imediat Consumatorul sau Întreprinzătorul care are drepturile consumatorului, punându-i la dispoziție imediat documentația referitoare la daune. Consumatorul sau Întreprinzătorul care are drepturile Consumatorului este obligat ca în termen de 3 zile de la primirea acestei documentații să se declare dispus să preia bunurile deteriorate. În cazul în care nu există nicio informație cu privire la disponibilitatea de a colecta bunurile deteriorate după expirarea perioadei menționate anterior, vânzătorul are dreptul de a dispune de bunurile deteriorate. Consumatorul sau Întreprinzătorul care are drepturile consumatorului, pe baza documentației primite de la vânzător, poate solicita despăgubiri de la transportator pentru daunele produse. 

§ 8 Retragerea din contract - excluziuni

 1. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță, menționat la § 7, nu este disponibil Consumatorului sau Antreprenorului cu drepturi de consumator în legătură cu contractele:

a) în care obiectul serviciului sunt articole care după livrare, datorită naturii lor, sunt inseparabil legate de alte articole;

b) în care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, fabricat conform specificațiilor Consumatorului/Antreprenorului cu drepturi de consumator sau care satisface nevoile individuale ale acestuia.

 1. Vânzătorul informează că, în cazul în care, la cererea și conform specificațiilor Consumatorului/Antreprenorului cu drepturi de consumator, Vânzătorul face modificări asupra bunurilor finite (de ex. orificii suplimentare, lărgirea orificiilor ș.a.m.d.) Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator nu va avea dreptul de a returna bunurile (de a se retrage din contract) în conformitate cu art. 38 pct. 3 din Legea consumatorilor.
 2. Vânzătorul informează că, în cazul în care Consumatorul sau Întreprinzătorul carte are drepturile consumatorului efectuează modificări la bunurile achiziționate, de exemplu, prin perforarea sau executarea unor găuri în chiuvetă, Consumatorul sau Întreprinzătorul care are drepturile consumatorului, nu va avea dreptul de a returna bunurile (retragerea din contract) în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) din Legea privind drepturile consumatorilor.

§ 9 Reclamații

 1. Pentru contractele încheiate începând cu 01.01.2021, în cazul unui defect al bunurilor, Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator are dreptul să reclame bunurile defecte în baza garanției reglementate de Codul civil. Sunt excluse de la reclamație defectele Chiuvetelor care constituie baza pentru calificarea unei Chiuvete date ca produs de categoria B, reducând prețul de vânzare.
 2. Pentru contractele încheiate de la 01.01.2021, în cazul unui defect al bunurilor, Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator poate, în conformitate cu Codul civil:

a) să trimită o declarație pentru reducerea prețului,

b) în cazul unui defect semnificativ - să depună o declarație de retragere din contract,

c) să ceară schimbarea articolului cu unul fără defecțiuni;

d) să ceară eliminarea defectului.

 1. În cazul unui Antreprenor care nu este Antreprenor cu drepturi de consumator, conform Regulamentului, orice răspundere a Vânzătorului este exclusă, în limitele permise de lege (inclusiv în cadrul garanției pentru defectele bunurilor, precum și pentru daunele suferite).
 2. Dacă a fost acordată o garanție pentru bunuri, informațiile despre aceasta vor fi incluse în lista bunurilor din Magazin.
 3. Vânzătorul solicită ca reclamația depusă în baza garanției să fie trimisă prin e-mail sau în scris la adresa indicată în § 2 din Regulament.
 4. Pentru a lua în considerare reclamația depusă în cadrul garanției pentru contractele încheiate de la 01.01.2021 , Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator este obligat să livreze bunurile defecte pe adresa poștală a Vânzătorului indicată în § 2 din Regulament (pe cheltuiala Vânzătorului).
 5. Vânzătorul recomandă ca reclamația să conțină următoarele informații: datele de identificare ale Cumpărătorului, o scurtă descriere a defectului, momentul descoperirii defectului și cererea de reclamație a Cumpărătorului.
 6. În cazul unor defecte evidente, adică a celor care pot fi văzute imediat fără a deschide coletul (de exemplu, deteriorarea cutiei de carton), trebuie să solicitați curierului întocmirea unui protocol sau să refuzați acceptarea coletului.
 7. În conformitate cu art. 545 § 2 din Codul civil, Cumpărătorul este obligat să inspecteze coletul la timp și în modul adecvat pentru astfel de expedieri. Dacă acesta a constatat lipsuri sau o deteriorare a mărfii în timpul transportului, este obligat să efectueze toate acțiunile necesare pentru a stabili răspunderea transportatorului.
 8. Raportarea defectelor care nu se observă din exterior și pe care Cumpărătorul le-a constatat-o ​​după acceptarea coletului trebuie făcută în termen de 7 zile de la primirea coletului.
 9. Cerința indicată în secțiunea 10 este legată de limitările care rezultă din Legea transporturilor.
 10. Reclamațiile privind funcționarea Magazinului trebuie raportate pe adresa de e-mail indicată în § 2 alin. 2 din Regulament.
 11. Vânzătorul va răspunde la reclamație în termen de 14 zile.
 12. Orice reclamații legate de nepotrivirea dintre chiuvetă și corp din cauza instalării accesoriilor în orificii suplimentare nu vor fi luate în considerare. Dimensiunea sugerată a corpului de pe site-ul web Primagran nu ia în considerare orificiile suplimentare făcute la cererea Consumatorului/Antreprenorului cu drepturi de consumator.

 

§ 10 Metode extrajudiciare de rezolvare a reclamațiilor și de soluționare a revendicărilor

 1. Într-o situație în care procedura de reclamație nu aduce rezultatul așteptat de Consumator, Consumatorul poate utiliza, printre altele:

a. principiul medierii gratuite efectuat de Inspectoratul Regional competent pentru Inspecția Comerțului, la care ar trebui să solicitați medierea. Lista Inspectoratelor este disponibilă aici: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

b. regulile asistenței gratuite a instanței competente locale și permanente de arbitraj pentru consumatori, care operează în cadrul Inspectoratului Regional de Inspecție Comercială și căruia i se va trimite o cerere de examinare a unui caz în fața unei instanțe de arbitraj. Lista instanțelor este disponibilă pe adresa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

c. ajutor gratuit de la ombudsmanul pentru consumatori,

d. Platforma de Internet ODR disponibilă pe adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 Datele personale

 1. Administratorul datelor personale ale Cumpărătorilor furnizate Vânzătorului în legătură cu Magazinul este Vânzătorul.
 2. Datele personale ale Cumpărătorului sunt prelucrate în baza contractului și pentru implementarea acestuia, în conformitate cu principiile stabilite în regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor (GDPR). Informații detaliate despre prelucrarea datelor de către Vânzător sunt prezentate în Politica de Confidențialitate din cadrul Magazinului.

§ 12 Cerințele tehnice

 1. Pentru a utiliza Magazinul, este necesar să aveți un dispozitiv cu un browser web care să asigure o deservire adecvată a JavaScript și a fișierelor cookies, cu acces la Internet și un cont de e-mail activ pentru a face cumpărături în Magazin.

§ 13 Hotărârile finale

 1. Contractul de vânzare încheiat în baza acestui regulament se aplică unei comenzi specifice și unice - se încheie în scopul și pe durata implementării acesteia. Fiecare comandă necesită acceptarea separată a Regulamentului.
 2. Fiecare recomandare a Vânzătorului care este inclusă în Regulament, are doar natura unei indicații fără caracter obligatoriu pentru Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator, pe care Consumatorul/Antreprenorul cu drepturi de consumator le poate utiliza sau nu. Nerespectarea de către Consumator sau Antreprenorul cu drepturi de consumator a recomandărilor Vânzătorului nu afectează în niciun fel drepturile Consumatorului sau Antreprenorului cu drepturi de consumator și - în special, nu afectează drepturile legate de garanție și retragerea din contractul menționat la § 7 din Regulament.
 3. Indiferent de drepturile menționate la § 7 din Regulament, fiecare parte are dreptul să se retragă din contract în cazul întârzierii celeilalte părți în îndeplinirea obligației în termenul specificat în contractul de vânzare, fără necesitatea stabilirii unei date suplimentare. Această dispoziție nu aduce atingere drepturilor Consumatorului sau ale Antreprenorului în cazul drepturilor consumatorului care rezultă din dispozițiile legislației în vigoare.
 4. Cumpărătorului îi este interzis să furnizeze conținut ilegal.
 5. Contractele încheiate cu Magazinul sunt scrise în limba română.
 6. În cazul oricăror dispute cu Cumpărătorul care este Antreprenor, cu excepția Antreprenorului cu drepturi de consumator, instanța competentă va fi instanța competentă pentru sediul Vânzătorului.

 

Mai jos este disponibil un model de formular de retragere din contract, pe care Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de consumator îl poate utiliza, dar nu este obligat să o facă.

 

MODEL DE FORMULAR PENTRU RETRAGEREA DIN CONTRACT

(acest formular trebuie completat și transmis numai în cazul în care doriți să vă retrageți din contract)

 

Adresa de retur: Depozit Primagran, Tczewska 24, 83-000 Pruszcz Gdański, Polonia

 

- Primagran Sp z o.o., Żuławki 15C, 82-103 Stegna, Polonia. E-mail: [email protected]

- Subsemnatul _____________________________________________________ informează asupra retragerii din contractul de vânzare a următoarelor bunuri:

– Data de preluare ____________________________________________________________________

– Numele și prenumele consumatorului ________________________________________________________

- Denumirea antreprenorului cu drepturi de consumator __________________________________________

- Adresa ____________________________________________________________________________

- Numărul contului bancar în care trebuie să se returneze suma ca urmare a retragerii din contract: ___________________________________________________________________________

 

Semnătura consumatorului/ Antreprenorului cu drepturi de consumator

(numai în cazul în care formularul este transmis în varianta tipărită)

 

– Data …………………………………..

(*) tăiați ce nu este necesar